Tuskin mikään muu matkailumuoto kuin laivalla liikkuminen tai risteilyt, on ollut niin pitkään niin suosittua. Valtameriristeilyn Juuret ulottuvat luultavasti jo siirtomaa-ajalle. Suurten löytöretkien aikaan urheat merenkävijät olivat lähteneet seikkailullisille matkoilleen etsimään tuntematonta. Kotimaassa retkeilijöiden matkaa seurattiin jännityksellä. Usein kesti vuosia, joskus jopa kymmenen vuotta ennen kuin löytöretkeilijä palasi kotiin. Tuomisinaan hänellä oli tietoja uusista, tuntemattomista maista, kertomuksia maan asukkaista, tuliaisina esimerkiksi eksoottisia koruja ja veistoksia ja joskus jopa alkuasukkaita, jotka oli otettu palvelijoiksi tai orjiksi laivalle. Kaikki tämä on ollut omiaan herättämään tavallisessa kansassa kiinnostusta matkailuun.

Pitkään merenkulku oli vain harvojen etuoikeus. Laivat eivät sopineet matkustajille, niissä purjehtiminen oli liian vaarallista. Sodat olivat yleisiä ja vihamielisyydet saattoivat yllättää tuntemattomallaCsAOw2ZWEAAqunM rannikolla. Korkeintaan vaan tutkijat lähtivät mukaan vaarallisille laivamatkoille. Vähitellen, suurten purjelaivojen yleistyttyä, matkustajia saattoi nähdä mukana vähän useammin. Tällöinkin matkustaminen oli niin kallista puuhaa, että siihen ei juuri kellään ollut varaa.

Varsinainen matkailubuumi alkoikin vasta höyrylaivojen aikakaudella. Höyrylaivat yleistyivät teollistumisen myötä. Samaan aikaan muutkin tekniset uudistukset kuten sähkötys mahdollistivat nopean yhteydenpidon eri maanosien välillä. Höyrylaivoihin tuli enemmän mukavuuksia ja niiden koko kasvoi niin suureksi, että sinne mahtui matkustajia moniin eri matkustusluokkiin. Myös matkalippujen hinnat halventuivat kysynnän myötä. Tällöin matkailu tuli mahdolliseksi yhä useammille.

Alun perin merimatkailu oli matkustamista pisteestä A pisteeseen B eli liikkumista esimerkiksi Vanhalta mantereelta Euroopasta Uudelle mantereelle Amerikkaan. Suuret siirtolaisvirrat Euroopasta Amerikkaan olivat mahdollisia juuri tällaisten laivareittien ansiosta. Laivamatkailun takia kehittyi satamakaupunkeja, jotka osin pyörivät matkailijoiden voimalla. Tällaisia löytyy esimerkiksi Englannista.

Myöhemmin yleistyivät huviristeilyt, joissa matkan päällä ei ole väliä. Risteilyn tarkoitus on kiertää jollain alueella, kuten vaikkapa Karibialla, ja pysähtyä kauniissa satamissa. Laivat tulivat yhä upeammiksi. Nämä risteilyt ovat nykyään iso osa matkailua. Tällä sivustolla käsitellään merimatkailun historiaa ennen ja nyt, lähellä ja kaukana.